Testování kotle calomaxrail

Většina železničních kotlů vyžaduje schválení od třetích stran

To se liší podle stáří vlaku a specifických požadavků železničních společností a železničních sítí.

Kvalitní list je zkontrolován, vyplněn a individuálně schválen, než může opustit továrnu.

Schválení se obvykle týká:
• Testování EMC
• Zkouška nárazem na šok a vibrace
• Testování elektrické bezpečnosti

Jsou prováděny zkušební normy zajišťující shodu kotlů s vaším specifickým požadavkem; a certifikace poskytované před montáží vozového parku.

Prosím kontaktujte nás pro další příklady předchozích schválení a akreditace.

Tabulka šoků a vibrací (servo test)

Všeobecná elektrická bezpečnost

Testování EMC (Elektromagnetická kompatibilita)

Výběrem níže uvedené možnosti získáte další informace o procesu výroby a navrhování Kalomaxrail.

DESIGN

ZJISTIT VÍCE

VÝROBA

ZJISTIT VÍCE